ในวันที่โลกเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวิตของผู้คนก็ไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดก็ไม่ต่างกัน ยิ่งเป็นการตลาดในยุคดิจิทัล ที่การซื้อ การขาย การให้บริการ การขยายฐานลูกค้า การสร้างแบรนด์ และการสร้างความภักดีของสินค้า ล้วนมีความเกี่ยวโยงกันเป็น story หรือเรื่องราว รวมถึงการตลาดในยุคดิจิทัลแทบจะไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ นี่เองจึงทำให้การวางแผนการตลาดต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน และเลือกใช้การตลาดให้เหมาะ จะใช้การตลาดแบบเดิม หรือจะเลือกใช้การตลาดดิจิทัล แล้ว Digital Marketing กับ Traditional Marketing ต่างกันอย่างไร ควรใช้กลยุทธ์ไหนในยุคปัจจุบันนี้ มาฟังคำตอบกัน

Online marketing คืออะไร

Online marketing คืออะไร

การตลาดแบบเดิมสื่อสารกันทางเดียว และไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใด ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือ แต่เมื่อโลกรู้จักกับอินเทอร์เน็ต การตลาดแบบเดิมก็มาสู่การตลาดแบบออนไลน์หรือ  Online marketing คือเป็นการทำการตลาด โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารทำให้สินค้าของคุณ เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือ การมีเว็บไซต์ประจำร้านค้า    เว็บไซต์ (Website) หน้าร้านออนไลน์ที่ทุกธุรกิจต้องมีในยุค 4.0

Digital marketing คืออะไร

Digital marketing คืออะไร 

แต่เมื่อออนไลน์แทบจะถูกแทนที่ด้วยดิจิทัล การทำการตลาดเองก็เช่นกัน จากการตลาดแบบดั้งเดิม สู่ Online marketing ก็ทำให้เกิดมี Digital Marketing เพื่อให้การทำธุรกิจสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป Digital Marketing จึงเป็นการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการสร้างแบรนด์ สร้างการรับรู้ สร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องมือ Search Engine Optimization (SEO) เพื่อการดันเว็บไซต์ของคุณให้ติดหน้าแรกของ Search Engine หรือไม่ว่าจะเป็นการทำ Content Marketing เพื่อเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ สินค้า ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอ รูปภาพ หรืออินโฟกราฟิก อีกตัวอย่างที่เห็นได้มากขึ้น และชัดเจนสุด ๆ คือ Mobile Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมมือถือเป็นสิ่งที่กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ได้รับความนิยม มีความสะดวกสบายที่จะหยิบใช้เมื่อไหร่ก็ได้ รวมถึงอัตราการใช้งานมือถือต่อวันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การตลาดจากออนไลน์จึงย้ายมาอยู่บนโลกดิจิทัลแบบแทบจะเต็มตัว

SEO คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุค IT

เทคนิคการทำ Digital Marketing แบบง่าย ๆ นักการตลาดมือใหม่ก็ทำได้

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing ที่คนสร้างแบรนด์ไม่ควรมองข้าม

ความต่าง ระหว่าง Digital Marketing กับ Online Marketing

ถ้าจะให้แยกแบบชัดเจนเลยคงยาก เพราะ Digital marketing เป็นการใช้สื่อในรูปแบบดิจิทัลทำการเชื่อมต่อกับลูกค้า ขณะที่ Online marketing เน้นไปที่ช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม เป็นต้น

ข้อดีของการทำ Digital Marketing

ข้อดีของการทำ Digital Marketing 

– Digital marketing เห็นผลยั่งยืน 

กระบวนการทำ Digital marketing หวังผลระยะยาวจึงมีการวางแผนแบบองค์รวม เช่น การทำ Market research เพื่อศึกษาและวิจัยตลาด การทำ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจของคุณในปัจจุบัน ค้นจุดแข็ง หาจุดอ่อน ประเมินโอกาสและอุปสรรคในการวางเกม การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างการสื่อสารแบบมุ่งเป้าผ่านสื่อดิจิทัล และทั้งหมดจะนำมาหลอมรวมเพื่อค้นหาเครื่องมือ เช่น จะผลิตคอนเทนต์แบบใด ผ่านช่องทางไหนเป็นหลัก หรือเมื่อได้ลูกค้าจำนวนมาก และมีชุดข้อมูลจำนวนมากขึ้น จะนำข้อมูลนั้นมาจัดการและวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง เช่น พฤติกรรมลูกค้า ความชอบ ข้อติเตียน เพื่อนำไปปิดจุดอ่อน และปรับปรุงพัฒนาสินค้า  เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการของการตลาดดิจิทัลอาศัยเวลา แต่ทำเป็นระบบระเบียบ จึงตรวจสอบได้ และเห็นผลชัดเจนได้นานกว่า

Digital marketing สร้าง Engagement สร้าง Brand

– Digital marketing สร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า 

เครื่องมือสำคัญของ Digital marketing ในการสร้าง Engagement ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า คือ Content marketing โดยตัวเนื้อหาสามารถสร้างการรับรู้ การจดจำแบรนด์ และสร้าง Engagement หรือการมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือร้านค้า เนื้อหาที่ดีต้องมีคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการสื่อสารที่สร้างความดึงดูดใจได้ และเนื้อหา ไม่เพียงแค่เป็นบทความหรือตัวหนังสือ เนื้อหาดิจิทัลจะยิ่งเพิ่มความน่าติดตาม เช่น คลิปวิดีโอ  รูปภาพ หรือการใช้ influencer หรือคนดังมีชื่อเสียง

เคล็ดลับ เบื้องหลัง 5 เทรนด์ยอดนิยมสู่ความสำเร็จบน YouTube

Digital marketing ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้า สร้างความได้เปรียบ

– Digital marketing ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้า สร้างความได้เปรียบกว่า 

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำ Digital Marketing สามารถเจาะไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน และรวดเร็วกว่า ไม่ว่าจะเป็นการนำ Big Data หรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด 

หรือในอนาคตเราอาจเดินไปในร้านค้า หรือสถานที่ใดที่หนึ่งโดยที่ตัวเราเองนั่งอยู่ที่บ้านด้วยเทคโนโลยี MR หรือ Mixed Reality หรือที่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำว่า Metaverse ก็เป็นไปได้ เช่น เดินไปชมบ้านตัวอย่าง หรือเข้าไปในคอนเสริ์ต ผ่านแว่นตา VR ความก้าวล้ำเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ธุรกิจคุณจึงสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น และขยายฐานลูกค้าจากหน้าเดิม ไปหน้าใหม่ หรือสร้าง brand loyalty ได้ดีกว่าเดิม

ประโยชน์จาก Metaverse สำหรับนักการตลาดสาย Digital Marketing