Tag: วิจัยตลาด

จำเป็นไหมที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นสามารถทำเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิจัย...

Read More

วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคควรทำ หรือเป็นเรื่องเสียเวลา

การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ทำให้นักการตลาดสามารถมั่นใจขึ้นมาอีกขั้นว่าควรทำการสื่อสารไปยั...

Read More
  • 1
  • 2