การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ทำให้นักการตลาดสามารถมั่นใจขึ้นมาอีกขั้นว่าควรทำการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้อย่างไรดี ผ่านช่องทางไหน เมื่อไหร่ รวมถึงกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ ที่จัดขึ้นว่าควรเป็นอย่างไร แต่การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีข้อเสียจากภาพรวมของตลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งหากจะแบ่งข้อดี ข้อเสียของการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคออกเป็นข้อ  ๆ จะมีข้อที่ต้องให้ความสำคัญดังนี้

ข้อดีของการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

ข้อดีของการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

1 เหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่

1. เหมาะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่

การเข้าสู่ตลาดใหม่นั้นมีความเสี่ยงสูงมาก อีกทั้งยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะมาเป็นลูกค้าของบริษัทจริง ๆ การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคจะสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้มีข้อมูล และมีการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจลูกค้า หรือคนที่จะมาซื้อให้มากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาที่กลุ่มลูกค้าเจอ หรือตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มได้

2 เหมาะกับการศึกษาก่อนการรีแบรนด์ (Re-branding)

2. เหมาะกับการศึกษาก่อนการรีแบรนด์ (Re-branding)

กลุ่มลูกค้านั้นมีการเติบโตขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป หากแบรนด์ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าช่วงวัยเดิมในเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ข้อมูลจากงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถช่วยให้บริษัทเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงจะทำอย่างไรให้การรีแบรนด์นี้ยังสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมที่อายุมากขึ้นได้

ข้อเสียของการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

ข้อเสียของการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค

1 ค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่าย

การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้ประกอบการ SMEs สามารถทบทวนวรรณกรรมหรือการอ่านงานวิจัยใกล้เคียงกับที่ต้องการได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น แต่ถ้าหากเมื่อใดที่ต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้า บริการ ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เล็งไว้โดยเฉพาะแล้วย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 

2 การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้รับประกันความสำเร็จของแผนการตลาด

2. การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้รับประกันความสำเร็จของแผนการตลาด

ข้อมูลที่ได้มาเป็นความน่าจะเป็นที่กลุ่มลูกค้าจะมีพฤติกรรมต่อการกระทำใด ๆ ที่เราคาดหวัง แต่เมื่อนำมาทำแคมเปญการตลาดผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นดังที่หวังไว้เสมอไป 

รวมทั้งการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนมากนั้นใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจจะมีปัจจัยที่ไม่คาดฝัน หรือเป็นปัจจัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมากระทบ และทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคได้

 

ดังนั้น แม้ว่าการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการทำการตลาดต่าง ๆ แต่ข้อมูลเหล่านี้มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลา และหากนำไปประยุกต์ไม่ถูกต้อง ย่อมไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าตามที่คาดหวังไว้

หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการทำวิจัยผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือต้องการที่ปรึกษาในการทำวิจัยการตลาด สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ admins@gotitz.com