GOT ITZ ขอแนะนำแหล่งข้อมูลบนออนไลน์ที่สามารถหาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการตลาดและแผนสื่อสารให้ชัดเจน ถึงใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

รายงานการวิจัยฟรี

1. รายงานการวิจัยฟรี

ปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล รวมถึงรายงานวิจัยตลาดฟรีโดยเฉพาะงานวิจัยตลาดที่อยู่ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกษตร รถยนต์ เครื่องดื่ม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงที่ดูแลอุตสาหกรรมนั้น หรือใช้คำค้น สถิติ รายงาน ผลการวิจัย พร้อมกับข้อมูลที่กำลังต้องการ

นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ของต่างประเทศ อาทิ Statista Hooster ที่มีการทำวิจัยตลาด รวมถึงเทรนด์การตลาดออกมาแยกฟรีเป็นระยะ ๆ

วิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram และ TikTok ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Social Listening โดยเครื่องมือนี้มีตั้งแต่แบบทดลองใช้ฟรี 30 วัน หรือจ่ายค่าใช้งานรายเดือน

Social listening จะช่วยผู้ประกอบการตรวจสอบการสนทนา การพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่ต้องการว่าในหัวข้อนี้มีคนกำลังสนใจอย่างไรบ้าง หัวข้อนี้มีเกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ อีกบ้างไหม โดย Dashboard ของ Social listening นั้นจะมีสรุปข้อมูลให้เป็นภาพง่าย ๆ ว่ามีการพูดถึงอย่างไร และเราสามารถดึงข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้่ต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บบอร์ด กลุ่มออนไลน์

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บบอร์ด กลุ่มออนไลน์

เป็นการเก็บข้อมูลในหัวข้อที่สนใจว่ามีการพูดถึงอย่างไร มีการตอบสนองของคนในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ความคิดเห็นเป็นไปในแง่มุมไหน มีแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดมาเกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บบอร์ดถือเป็นงานที่ต้องใช้เวลา เนื่องจากจำนวนข้อมูลที่มาก และเนื้อหาที่อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับสิ่งที่กำลังค้นหา ดังนั้นนักการตลาดหลาย ๆ คนจึงมักใช้เครื่องมือ Social Listening ในการช่วยคัดกรอง และสรุปเนื้อหาที่กำลังสนใจแทนที่จะนั่งกดเข้าไปอ่านทีละกระทู้

ทำแบบสำรวจออนไลน์
4. ทำแบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์ถือเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการรวบรวมข้อมูลจากผู้คนจำนวนมาก ทั้งยังสามารถออกแบบคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกลับมาได้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ขั้นตอนการทำแบบสำรวจออนไลน์

– ออกแบบคำถาม
– สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ทั้งจากของฟรีอาทิ Google Form หรือ แบบเสียเงิน อาทิ SurveyMonkey
– ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มง่าย ๆ จากคนใกล้ตัว
– สรุปผลแบบสำรวจ

จะเห็นได้ว่าเราสามารถได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคแบบฟรี ๆ ได้จากช่องทางออนไลน์ใกล้ ๆ ตัว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดออกนอกกรอบเดิมที่เคยคิดมา คุณสามารถรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคหรือข้อมูลเชิงลึกที่มีมูลค่ามหาศาล เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยแทบจะไม่ต้องเสียเงิน