เครื่องมือ Social listening ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการรับฟังกลุ่มลูกค้าว่าเค้ากำลังต้องการอะไร ผู้ถึงแบรนด์เราหรือแบรนด์คู่แข่งอย่างไรบ้าง โดยเครื่องมือนี้จะช่วยเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และสรุปเบื้องต้นให้สามารถดูข้อมูลคร่าว ๆ ได้ง่าย

การทำงานของ Social listening ส่วนมากนั้น ผู้ใช้งานต้องเป็นคนกำหนดว่าอยากตรวจสอบหรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร จากแพลตฟอร์มไหนบ้าง ให้เรากรอกข้อมูลให้ละเอียดที่สุด เพื่อให้ระบบสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มลูกค้า หรือหัวข้อที่กำลังค้นหานั้นมีข้อมูลเชิงลึก มีพฤติกรรม มีความชอบอย่างไรบ้าง และในบ้างเครื่องมือที่มีระบบ AI ที่เก่งกาจนั้นสามารถช่วยระบุแนวโน้มและโอกาสในการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้งาน Social listeningตัวอย่างการใช้งาน Social listening

รับฟังจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

1. รับฟังจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์

โดยเครื่องมือ Social listening นั้นจะตรวจสอบการสนทนาผ่านออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นของเรา ของคู่แข่ง หรือภาพรวมของอุตสาหกรรม สิ่งนี้จะสามารถช่วยในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ไขปีญหา หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ของเรากับลูกค้าได้ในที่สุด

แนวโน้มการใช้งานผลิตภัณฑ์

2. แนวโน้มการใช้งานผลิตภัณฑ์

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ากลุ่มคนมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร มีความต้องการใช้ มีความรู้สึกต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร ซึ่งคุณสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงการสื่อสาร เพื่อสื่อให้ตรงจุดที่ลูกค้าสงสัย และสามารถเพิ่มการมีส่วนรวมระหว่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกับแบรนด์ของคุณให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

Customer Support

3. Customer Support

ในหลาย ๆ ครั้งเมื่อลูกค้ามีปัญหาลูกค้าไม่ได้มาแจ้งกับทางแบรนด์หรือทางเจ้าของ แต่ทำการบ่นผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากการบ่นนี้มีมากพอ ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงขึ้นมาใน dashboard ของเครื่องมือ Social listening ผู้ประกอบการจึงสามารถเข้าไปตอบข้อกังวล หรือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้

สิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความภักดีต่อแบรนด์จากลูกค้าของคุณ รวมถึงเป็นการปรับปรุงชื่อเสียงแบรนด์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปคือ เครื่องมือ Social listening เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักการตลาดเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็น Insight หรือข้อมูลเชิงลึก ที่สามารถตอบได้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแบรนด์ของเรา หรือต่อหัวข้อที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรม นอกจากนั้นการใช้เครื่องมือ Social listening ยังช่วยสร้างให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ดียิ่งขึ้นไป

สนใจเรียนรู้วิธีใช้งาน Social listening พร้อมติดตั้ง ติดต่อได้ที่ admins@gotitz.com