การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นสามารถทำเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิจัย ทีมงาน และขอบเขตของโครงการของคุณ

การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคของบริษัท SMEs

การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคของบริษัท SMEs

ส่วนใหญ่แล้วหากเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มักจะทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเองในส่วนที่เป็นการหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดได้หรือไม่ ถ้าหากยังมีข้อมูลไม่เพียงพอในการนำมาใช้วางแผนการตลาด หรือวางแผนการสื่อสาร จึงค่อยออกแบบงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างจริงจัง

การทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรขนาดใหญ่

องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งมีหน่วยงานในการทำวิจัยการตลาดของตัวเอง หรือมีงบประมาณในการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการจัดจ้างไปยังบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ บริษัทที่เคยทำงานวิจัยร่วมกัน หรือบริษัทที่รับดูแลการตลาดโดยภาพรวม

ทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ

ในการเลือกว่าจะทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเองหรือจ้างนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดความประสบการณ์ในการทำวิจัย ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเท่าใด หากคุณหรือทีมงานมีประสบการณ์ในการทำวิจัย สามารถออกแบบ ดำเนินโครงการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องแล้วละก็ คุณสามารถเลือกทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตนเองได้เลย

แต่หากว่าคุณหรือทีมงานยังไม่พร้อมทั้งในเรื่องประสบการณ์ เวลา และทรัพยากรในการดำเนินงานวิจัยด้วยตัวเอง การจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งในเรืองการออกแบบงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลที่ได้จากการวิจัย

สำหรับการทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้เลยว่าจะได้เองหรือจ้าง โดยเปรียบเทียบผลดีผลเสีย ในเรื่องเวลา ทรัพยากรบุคคล และผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย รวมทั้งขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ ณ ตอนนั้น

หากผู้ประกอบการท่านใดต้องการทำวิจัยผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือต้องการที่ปรึกษาในการทำวิจัยการตลาด สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ admins@gotitz.com