CTR หรือ Clickthrough Rate

อัตราการคลิกผ่านจากการมองเห็น เป็นการหาว่าถ้ามีคน 100 เห็นโฆษณา หรือแบนเนอร์ใด ๆ จะมีกี่คนคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น เราทำแบนเนอร์โฆษณา 1 ชิ้น มีการมองเห็น 1,000 ครั้ง มีคนคลิกแบนเนอร์นี้ 100 ครั้ง CTR ที่ได้คือ คลิก/การมองเห็นทั้งหมด x 100 ดังนั้น CTR จากตัวอย่างจะเป้น 100 / 1,000 x100 = 10%

CR หรือ Conversion Rate

แปลตรงตัวคือ อัตราการเปลี่ยนแปลง โดยมากจะใช้วัดว่าคนที่เข้าเว็บไซต์หรือแอปเราได้ทำสิ่งที่เราคาดหวังจนสำเร็จหรือไม่ อาทิ การลงทะเบียน การกรอกฟอร์ม การสั่งซื้อสินค้า

วิธีการวัด conversion rate คือ อัตราที่การกระทำสำเร็จ / จำนวนคนเข้าชมทั้งหมด หากเราทำเว็บ e-commerce มีคนเข้าชมร้านเราวันละ 100 คน มีสั่งซื้อของสำเร็จ 5 คน แสดงว่า conversion rate ของ เว็บ e-commerce เราจะอยู่ที่ 5 / 100 * 100 = 5%

CPA หรือ Cost per action

ค่าใช้จ่ายแอดต่อการกระทำที่กำหนด อาทิ ค่าแอดต่อการได้ข้อมูลลูกค้า 1 คน ค่าแอดต่อการได้คนลงทะเบียน 1 คน ค่าแอดต่อ 1 app install เป็นต้น
วิธีการคำนวณ CPA คือ ค่าใช้จ่ายแคมเปญนั้น / จำนวนที่ได้ อย่างเช่น เราต้องการให้คนมาโหลด app เพิ่ม เลยทำแอดแคมเปญโฟกัสไปที่ install app และตั้งงบประมาณไว้ 200 บาท เมื่อจบแคมเปญเราได้คนโหลด app เพิ่มจากแอด 4 คน แสดงว่า CPA ของ แคมเปญนี้คือ 200 / 4 = 50 บาท แปลง่าย ๆ คือ เราจ่าย 50 บาทเพื่อให้ได้คนมาโหลด app เพิ่ม 1 คนนั้นเอง

CAC หรือ Customer Acquistion Cost

CAC เป็นอัตราส่วนสำหรับมากในการทำการตลาด อัตราส่วนนี้จะช่วยให้เราเห็นจ่ายค่าการตลาดทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อได้ลูกค้าใหม่ 1 คน
สูตรคำนวณของ CAC คือ ค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดทั้งหมดในระยะเวลาที่กำหนด / จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้ระยะเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่นเดือนนี้เราจ่ายค่า พนักงานการตลาด 20,000 บาท ค่าแอด 10,000 บาท ค่ากราฟิก 5,000 บาท โดยได้ลูกค้าใหม่ในเดือนนี้ทั้งหมด 10 คน CAC = ( 20,000 + 10,000 + 5,000 ) / 10 = 2,150