ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน Power BI ฉบับมือใหม่หัดทำ โดยจะมีการอธิบายตั้งแต่วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ท่านใดที่กำลังจะฝึกทำและยังไม่มี license Power BI ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งานไม่ได้ เพราะในการฝึกทำ Power BI นี้เราจะใช้ Power BI Desktop ซึ่งสามารถใช้ฟรีกันโดยทั่วไปได้เลย

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Power BI Desktop

สำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง Power BI Desktop นั้นสามารถทำได้ตามวิธีการดังนี้

1. เข้าไปที่ https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=58494

2. กดที่ปุ่ม Download และเลือก PBIDesktopSetup_x64.exe จากนั้นก็กด Next

Download Power bi

3. เปิด Microsoft Power BI Desktop ขึ้นมาและทำการ Setup จากนั้นกด Next และกด Yes เพื่อทำการติดตั้งนั่นเอง

Set up Power BI

4. ทำการติดตั้ง License Power BI Desktop ด้วยวิธีการคือ กดคลิก “I accept the terms in the License Agreement” และกด Next

5. กด Next และ กด Install

Installed Power BI

ทำการติดตั้งสำเร็จจะมีปุ่ม Finish และให้กด Finish ก็เป็นอันติดตั้งอย่างสำเร็จ

สอนนำเข้าข้อมูลจาก Excel Workbook

เมื่อติดตั้ง Power BI Desktop เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำข้อมูลเข้ามายัง Power BI Desktop เพื่อวิเคราะห์และสร้าง Report โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะเก็บเป็น Excel ไฟล์ โดยท่านที่กำลังฝึกทำสามารถหาข้อมูลตัวอย่างอะไรมาก็ได้ ผู้เขียนจะขออนุญาตยกตัวอย่างข้อมูลของ Products ซึ่งสามารถนำข้อมูลเข้ามายัง Power BI Desktop ได้ดังนี้

1. เปิด Power BI Desktop และกดไปที่ icon “Get data” ตามด้วย “Excel workbook” หรือ จะกดที่ icon “Excel workbook” เลยก็ได้

การนำเข้าข้อมูลจาก workbook

2. เลือก Excel ไฟล์ที่ต้องการนำเข้าสู่ Power BI Desktop จากนั้นกด Open

เลือกไฟล์ excel ที่ต้องการนำ workbook มาใช้ใน power bi

3. กดไปที่ช่องด้านหน้า จากนั้นกด Load

4. จะเห็นได้ว่า Excel Workbook ที่นำเข้ามาจะอยู่ที่ Fields เพียงเท่านี้ก็สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างเป็น Visual ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

5. ตัวอย่างการสร้าง Visual จากรูปแบบ Slicer, Table, Donut, Clustered column chart และ Card
5.1 Visual จาก Slicer
5.1.1 กดที่ Visual จาก Slicer
5.1.2 ลาก Field “ProductName” มาวางไว้บริเวณ Field ดังภาพ
5.1.3 กดปุ่ม Select the type of Slicer ในหมายเลข 3 และเลือก Dropdown

5.2 Visual จาก Table
5.2.1 เลือก Visual รูปแบบ Table และลาก Field ; ProductID, ProductName, UnitsInStock และ UnitPrice มาลงที่ช่อง Field column ตามภาพ

5.3 Visual จาก Donut เป็น Top 10 Product
5.3.1 เลือก Visual รูปแบบ Donut จากนั้นนำ ProductID และ UnitPrice มาไว้ที่ช่อง Column ดังภาพ

5.3.2 เลือก Filter Type เป็น Top N

5.3.3 ระบุจำนวนที่ต้องการแสดงเพียง 10 อันดับ ด้วยหมายเลข 10 และลาก UnitPrice มาไว้ที่ช่อง By Value และกด Apply

5.4 Visual จาก Clustered column chart
5.4.1 เลือก Visual รูปแบบ Clustered column chart และ เลือก Field ProductName , UnitPrice และ UnitsInStock

5.5 Visual จาก Card
5.5.1 Visual รูปแบบ Card และเลือก Field UnitPrice

เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กด Save ตั้งชื่อไฟล์ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของการนำเข้าข้อมูลและสร้าง Report เท่านั้น

จากตัวอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการนำข้อมูลเข้ามาสู่ Power BI Desktop ก็จะสามารถนำข้อมูลมาใช้งานและสร้างเป็น Report ด้วย Visual รูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่สิ่งที่ควรคำนึงและต้องระวังเป็นอย่างมากคือการนำ Visual มาใช้ให้เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

  • Donut เป็น Visual ที่มีลักษณะคล้ายกับชิ้นโดนัท และเมื่อนำข้อมูลมาใส่เข้าไปใน Visual เพื่อนำมาแสดงต้องระวังการแบ่งชิ้นของโดนัทตาม เพราะหากข้อมูลมีเยอะเกินไปการแบ่งชิ้นของโดนัทก็จะเยอะมากจนอาจจะดูว่าเป็นรูปแบบที่ไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ดังภาพ

Donut report ของ power BI

แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพราะสามารถนำมาใช้ในการจัดอันดับหรือให้ชิ้นส่วนของการแบ่งชิ้นโดนัทนั้นลดลง ด้วยการใช้ Top N เข้ามาช่วย

นอกจากนี้ในการนำเข้าข้อมูลเพื่อสร้าง Report ยังสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งาน ซึ่งจะแบ่งเป็น

  • File
  • Database
  • Power Platform
  • Azure
  • Online Services
  • Other

คำถามที่พบบ่อยสำหรับมือใหม่

Q: สามารถสร้าง หรือ นำ Visual รูปแบบใหม่เข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop ได้หรือไม่?
A: สามารถนำเข้ามาได้ กดที่ Option more ซึ่งจะสามารถนำเข้ามาได้ 2 รูปแบบ คือ Get more visuals และ Import a visual from a file

Q: สามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ หรือ ชื่อ Visual ที่สร้างได้หรือไม่?
A: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งขนาดของตัวอักษรและ Title
Q: หากต้องการเก็บประวัตอันดับและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้ Visual รูปแบบใด?
A: ต้องเลือกแบบ Ribbon

Q: รูปแบบของ Visual ที่เป็น R Script จะสามารถนำเข้ามาใช้งานใน Power BI Desktop ได้หรือไม่?
A: สามารถเรียกใช้งานสคริปต์ R ได้โดยตรงใน Power BI Desktop และนำเข้าชุดข้อมูลผลลัพธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูล Power BI Desktop ได้
ในการสร้าง Report ด้วย Power BI Desktop สำหรับมือใหม่ต้องอาศัยความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบ Visualization ทีละอันไปเรื่อย ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับมือใหม่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่สร้างความกดดันให้ตนเอง แต่สำหรับท่านใดที่เริ่มทำเป็นแล้วและต้องการที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก็สามารถเข้าไปศึกษาและทำการ Check Knowledge กับบทเรียนของ Power BI ได้ที่ https://learn.microsoft.com/en-us/training และเมื่อทำการเรียนรู้ประกอบกับลองทำไปด้วยจนคล่องและต้องการอยากทำการทดสอบและรับ Certificate จาก Microsoft ก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปจองวันสอบและเลือกศูนย์สอบได้นั่นเอง โดยเกณฑ์การสอบต้องได้รับคะแนน 700 ขึ้นไปจึงจถือว่าสอบผ่าน ซึ่งในบทความนี้หวังว่าท่านผู้อ่านและท่านที่กำลังฝึกทำ Power BI ด้วย Power BI Desktop จะสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้กันนะ