ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing การสร้างแบรนด์เป็นกิจกรรมการตลาดที่ธุรกิจใช้ไปเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้และจดจำ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำธุรกิจหรือสินค้าของคุณได้ ผลที่ได้จากการสร้างแบรนด์อีกอย่างหนึ่งคือการทำให้บริษัทและผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาของลูกค้า  แม้ว่าการสร้างแบรนด์จะมีความสำคัญ แต่การรักษาแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ให้เป็นที่จดจำต่อเนื่องยาวนานนั้นกลับยากยิ่งกว่า Digital Marketing จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือและกระบวนการสำคัญที่แบรนด์มองข้ามไม่ได้เป็นอันขาด

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing

1.Digital marketing ทำงานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในโลกที่ทุกอย่างยึดถือข้อมูลเป็นสำคัญ แต่ข้อมูลจะไร้ค่า ถ้าไม่มีการนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ Digital marketing จะมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและวางแผนธุรกิจ รวมไปจนถึงงบประมาณ หากจะพูดว่า Digital marketing เป็นการทำการตลาดของแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลน่าจะถูกที่สุด โดยรวบรมข้อมูลจากที่ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ช่องทางการซื้อขาย ฟีดแบคจากลูกค้า การจัดทำโปรโมชั่น เป็นต้น

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อ รวมถึงความพึงพอใจ และรู้ว่าแรงจูงใจใดของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าของคุณ โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาจัดระบบ เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่ให้เป็น จาก data หรือ facts กลายเป็น Information และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น ในการออกแคมเปญต่าง ๆ การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในแต่ละส่วน และอาจรวมไปจนถึงการทำนายคาดการณ์แนวโน้ม หรือ Trends ของการตลาด รวมถึงคาดเดาพฤติกรรมลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วย

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing

2. Digital marketing ตอบไลฟ์สไตล์การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี และนับตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียคนไทยนิยมติดตามข้อมูลข่าว ซื้อสินค้า และบริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ในปี 2563 EDTA แจ้งผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่าในประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึงวันละ 11 ชม. โดยวัยรุ่น Gen Z, Gen Y ใช้มากสุด  โดยกิจกรรมสุดยอดฮิตบนออนไลน์ ได้แก่ ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล คิดเป็น 82.2% และซื้อสินค้าออนไลน์ คิดเป็น 67.3% ทีเดียว และเราขอลงให้ลึกอีกนิดแล้วคุณจะเห็นภาพว่าทำไม Digital marketing ถึงจำเป็นกับธุรกิจและแบรนด์ของคุณ

มามองในมุมของผู้ขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันบ้าง จากผลการสำรวจของ EDTA อีกเช่นกันที่ผู้ตอบแบบสำรวจ นิยมขายสินค้า/บริการทางออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด คิดเป็น 64.7% รองลงมาคือ Shopee 47.5%, Instagram 40.8%, LINE 40.8%,  และตามมาด้วย Lazada 29.4% ตัวเลขที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้นและหลากหลายช่องทาง

Digital marketing จึงเป็นการทำการตลาดรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกดิจิทัล โดยตัวเชื่อมคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เชื่อมเข้ากับ platform ที่กล่าวมาแล้วอีกทีหนึ่ง 

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing

 

3. Digital marketing การตลาดที่มีมากกว่าแค่การยัดเยียดเพราะอยากขาย แต่ได้เป็นการสร้าง Engagement เพราะเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการทำ Digital marketing คือการทำ Content marketing ซึ่งคอนเทนต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ โดยมีสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ

  • เนื้อหาต้องมีประโยชน์ น่าเชื่อถือ  
  • Content marketing จะต้องผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างเนื้อหาและความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจให้คนเข้ามาอ่าน
  • เนื้อหาตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ประโยชน์จากการทำ Digital Marketing

Digital marketing เป็นการทำให้การขายเกิดการแบ่งปันความรู้ เป็นการตลาดที่มีคุณภาพกว่าการตลาดแบบดั้งเดิม และแม้พวกเขาเข้ามาอ่านแต่ไม่กดซื้อ แต่ก็คือการสามารถเพิ่ม Engagement ให้ธุรกิจคุณได้ทางหนึ่ง เป็นอีกกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าหากลุ่มลูกค้า ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กลุ่มลูกค้า การสร้าง Engagement ของการทำ Digital marketing คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าใหม่และธุรกิจคุณ ให้เปลี่ยนจากลูกค้าหน้าใหม่เป็นลูกค้าหน้าเดิม และกลายเป็นลูกค้าที่มี brand loyalty ในอนาคต ซึ่งสำคัญกว่ายอดขายมาก