IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร IaaS PaaS SaaS เป็นรูปแบบสำหรับการให้บริการ Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ที่จะเป็นการเปิดให้บริการใดบริการหนึ่งแก่ผู้ใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่สามารถจัดสรรได้ ตามทรัพยากรและเนื้องานที่ต้องการ ในปัจจุบันนิยมใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญก็คือการเลือกใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยสามารถพิจารณาได้จากความแตกต่างของ Iaas Paas และ SaaS 

บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับทั้ง 3 บริการว่ามีฟังก์ชั่น และคุณสมบัติอย่างไรบ้าง สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานบน Cloud ในด้านไหน เพื่อที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับการตัดสินใจและใช้บริการคลาวน์ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด  

 

Cloud เครื่องมือสำคัญของโลกออนไลน์

Cloud เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมากประโยชน์อย่างยิ่งในโลกออนไลน์ Cloud ย่อมาจาก Cloud Computing หมายถึงเครื่องมือสำหรับการให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่เป็นโฮสต์สำหรับการให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามต้องการ และจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถที่จะใช้ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล การจัดการเครือข่ายและข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ได้ในรูปแบบหนึ่ง โดยมีบริการทั้งแบบที่ฟรีและแบบที่เสียเงิน โดยรูปแบบการชำระเงินจะมีฟังก์ชั่นและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง ทางเลือกที่หลากหลาย และระดับที่พิเศษมากกว่าแบบทั่วไป

Cloud เป็นความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สามารถช่วยประหยัดต้นทุน ลดปัญหาด้านการจัดเก็บ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถที่จะปรับรูปแบบและขนาดของบริการต่างๆ ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถจัดการ ดำเนินการงาน ผ่านการควบคุมและการทำงานในระยะไกลด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

นอกจาก Cloud จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปแล้ว ในปัจจุบันยังเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งสำหรับองค์กร และการทำธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ที่จะช่วยสร้างโครงสร้างระบบที่มีคุณภาพและดำเนินการได้อย่างมืออาชีพยิ่งกว่าเดิม 

IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร

IaaS PaaS SaaS คืออะไร

ในโลกธุรกิจที่ต้องการการเชื่อมต่อที่ง่ายและสะดวก แต่เป็นมืออาชีพมากที่สุด การใช้บริการ Cloud เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจในยุค Digital Transformation ที่ถือว่า Cloud เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวก ขับเคลื่อน และควบคุมองค์กรให้หมุนตามโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี องค์กรที่ทำงานด้วยระบบ Cloud จะสามารถบริหารจัดการ ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการจัดระเบียบแบบแผนที่รวดเร็วและเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามที่ต้องการ และหนึ่งในความพิเศษของ Cloud คือการสามารถเลือกได้ถึง 3 ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถเลือกใช้สำหรับการทำงานภายในองค์กร หรือส่วนบุคคล ได้แก่ 

  • Infrastructure as a Service หรือ IaaS เป็นการเช่าอุปกรณ์ เช่าพื้นที่สำหรับการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ สำหรับการใช้งาน 
  • Platform as a Service หรือ PaaSเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น
  • Software as a Service หรือ SaaS เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยจัดการ จัดเก็บและบริหารข้อมูลต่างๆ

 

โดยทั้ง 3 ฟังก์ชั่นจาก Cloud จะมีความรายละเอียดและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แบบไหนที่เหมาะสำหรับการใช้งานตามความต้องการของคุณมากที่สุด ต้องพิจารณาจาก

Infrastructure as a Service หรือ IaaS 

IaaS ย่อมาจาก Infrastructure as a Service เป็นบริการการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ผ่านการใช้งานทางอินเตอร์เน็ตตามการใช้งานที่ต้องการ สามารถให้บริการการจัดเก็บเก็บข้อมูลผ่านทางระบบ Cloud การให้บริการระบบเครือข่าย รวมถึงระบบการจำลองเสมือน ผู้ใช้งานสามารถทำงานต่างๆ ในบริการ IaaS ได้อย่างที่ต้องการด้วยการเปิดแอปพลิเคชั่นหรือระบบต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้เช่าเอาไว้ 

เปรียบเสมือน IaaS เป็นฟังก์ชั่นที่ให้คุณได้เช่าอุปกรณ์ เช่าห้องไอที หรือจัดเก็บข้อมูล โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อแบบครบวงจร ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับซอฟต์แวร์รวมถึงค่าบำรุงต่างๆ

หรือ IaaS ก็คือ ห้องข้อมูลและฮาร์ดแวร์สำหรับองค์กรและผู้ใช้งาน ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก โดยบริการของ IaaS จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถควบคุมและปรับระดับ ปรับขนาดได้อย่างอัตโนมัติตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังผ่านการจัดการตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริการ SLA ที่จะทำให้คุณสามารถมั่นใจเกี่ยวกับการใช้งานผ่านระบบ IaaS ว่าช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูง เวลาในการใช้งานที่กระชับและทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดความจำเป็นสำหรับการจัดเตรียมอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ในห้องข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม

กล่าวคือ IaaS เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการบริการจัดการในโครงสร้างพื้นฐาน จะเหมาะกับเจ้าขององค์กร เจ้าของธุรกิจมากกว่าการใช้สำหรับบุคคลส่วนตัวโดยบริการจาก IaaS สามารถทำได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บริการเครือข่าย การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่คุณเชื่อมต่อได้ง่ายๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และรองรับการใช้งานในแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้อีกด้วย

 

ผู้ใช้บริการจะได้รับอะไรจากฟังก์ชั่น IaaS นั่นคือ การปูพื้นฐานโครงสร้างด้านไอทีที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นและต้องการการปูพื้นฐานพร้อมพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บริการ IaaS เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้แก่คุณ นอกจากสามารถใช้บริการต่างๆ จากทางระบบได้แล้ว ยังเหมือนว่าคุณมีคอมพิวเตอร์เสมือนที่จะทำหน้าที่ในการจัดการ โดยที่คุณไม่ต้องซื้อเอง ไม่ต้องมีห้องไอทีหรือวางระบบขนาดใหญ่ อีกทั้งคอมพิวเตอร์เสมือนดังกล่าว ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามที่ต้องการอีกด้วย

 

Platform as a Service 

ถ้าหากคุณและองค์กร ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น อะไรที่จะอำนวยความสะดวกได้ดีและทำให้ความซับซ้อนจากการพัฒนาลดน้อยลง หนึ่งในคำตอบที่สามารถตอบโจทย์ก็คือ PaaS แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทางระบบ PaaS จะจัดเตรียมพื้นฐานในการให้บริการเพื่อต่อยอดสำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และชุดคำสั่งต่างๆ ที่ทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาและให้บริการของ แพลตฟอร์ม ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ประหยัดต้นทุนและเวลาได้เป็นอย่างดี

PaaS เป็นตัวช่วยด้านการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันมีหลากหลายแอปพลิเคชั่นชื่อดังที่เลือกจะเช่าแพลตฟอร์ม หรือบริการ PaaS จากผู้ให้บริการต่างๆ กล่าวได้ว่า PaaS เป็นเครื่องมือสำหรับการให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานและเชื่อมต่อได้ทางอินเตอร์เน็ต 

PaaS ย่อมาจาก Platform as a service ที่หมายถึงบริการสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา การปรับเปลี่ยนการปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบบนระบบ PaaS ที่จะมีองค์ประกอบต่างๆ สำหรับการผลักดัน ส่งเสริม ช่วยอำนวยความสะดวก มีการให้บริการทั้งสำหรับแอปพลิเคชั่นทั่วไปจนถึงแอปพลิเคชั่นขององค์กรและธุรกิจที่มีหลายขั้นตอน ต้องผ่านการใช้งานที่ละเอียด และซับซ้อน เพื่อที่จะเปิดใช้งานบนระบบ PaaS

PaaS เป็นระบบการทำงานที่ง่ายและต่อยอดได้ดี ฟังก์ชั่นที่สามารถปรับรูปแบบระดับและขนาดได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการและเป็นระบบที่พร้อมสำหรับการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถที่จะสร้างบริการ พัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ทาง PaaS จะปูพื้นฐานโครงสร้างมาให้คุณอย่างดีที่สุด 

 

Software as a Service

 SaaS คือฟังก์ชั่นจากคลาวด์รูปแบบหนึ่งที่จะเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ Software as a Service หรือ SaaS  คือ ซอฟต์แวร์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตภายในระบบคลาวด์ ที่คุณสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างงสะดวก โดยที่ไม่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ซับซ้อน SaaS จะเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านทางระบบคลาวด์ ยกตัวอย่างเช่น Dropbox  Google Drive และ Microsoft Office 365 เป็นต้น ที่ถือว่าเป็นโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นที่จำเป็นไม่น้อยเลยในสำนักงาน

บริการ SaaS จะทำหน้าที่ในการควบคุม จัดการและรับผิดชอบอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ที่ถึงแม้ผู้ใช้งาน จะไม่มีความรู้หรือความเข้าใจ ตลอดจนห้องเครื่องด้านไอที สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ก็สามารถเข้าร่วม SaaS เพื่อให้งานได้อย่างครบวงจรนั่นเอง กล่าวได้ว่าเป็นบริการซอฟต์แวร์ ที่พร้อมสำหรับการใช้งานและให้บรการที่หลากหลาย เป็นส่วนประกอบ ที่สามารถช่วยในการจัดการและดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 

SaaS เป็นบริการที่จะช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงานและประหยัดเวลาสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการพัฒนาซอฟต์แวรด้วยตนเอง คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมและซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระทุกที่ทุกช่วงเวลา โดยเหมาะกับองค์กรที่มีการเชื่อมต่อและใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น ที่สามารถเข้าถึง SaaS ได้ทั้งเว็บบราวเซอร์ แอปพลิเคชั่นและระบบ PC รวมถึงธุรกิจที่ต้องการความสะดวก ลดปัญหาด้านการจัดเก็บ และแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ SaaS สามารถช่วยคุณได้อย่างดีเยี่ยม 

IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร

IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร

IaaS PaaS SaaS แตกต่างกันอย่างไร IaaS Paas และ SaaS เป็นบริการของ Cloud ที่มีรูปแบบการทำงานแตกต่างกันออกไป โดยสำหรับการเริ่มต้นทั้งในเรื่องการศึกษาและทำความเข้าใจนั้น บริการที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากที่สุด คือ IaaS ที่ถือว่าเป็นระบบที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและลงทุนในเรื่องความรู้สูงพอสมควร ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาอย่างละเอียดก่อนการเริ่มต้นใช้บริการ 

ส่วนที่ไม่ยากเท่าไหร่นักคือ PaaS แต่ก็ต้องทำความเข้าใจด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นพอสมควร ส่วนการใช้งาน SaaS นั้นถือว่าง่ายที่สุดเพราะเป็นตัวที่เข้าถึงง่าย จ่ายปุ๊บใช้งานได้ทันที เริ่มต้นได้สะดวก เป็นตัวช่วยขององค์กร และส่วนบุคคลที่เริ่มต้นได้เลย ไม่ต้องศึกษามากเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้ยังสะท้อนไปถึงเรื่องการใช้เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายไอทีในการจัดการที่ IaaS จะยังเป็นส่วนที่ต้องใช้ผู้ดูแลระบบ หรือบุคคลมาช่วยควบคุมเยอะพอสมควร เนื่องจากมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูง ส่วนทางด้าน PaaS จำเป็นต้องมีแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะมาก ส่วนด้าน SaaS นั้น ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้จำนวนคนหรือบุคลากรด้านไอทีก็สามารถใช้งานง่าย 

ในขณะเดียวกัน ระดับความเป็นเจ้าของหรือควบคุมบริการนั้น IaaS และ PaaS จะถือว่าเป็นเจ้าของระบบ โปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ส่วน SaaS จะเป็นผู้ใช้งานทั่วไป 

 

บทส่งท้าย

Cloud เป็นระบบการจัดการที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กร ที่เรียกได้ว่าช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ การควบคุม และอื่นๆ ในโลกอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี เพียงแค่คุณจะต้องเลือกบริการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพและความง่ายในการทำงานที่มากกว่าเดิม และนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ IaaS PaaS และ SaaS ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ สามารถตัดสินใจถึงความแตกต่างและการเลือกใช้ที่เหมาะสมที่สุด