7 หลักในการทำ Digital Marketing โลกในปัจจุบันเราเชื่อมเข้าหากันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และด้วยความก้าวหน้านี้ ทำให้โลกของการค้าและการทำการตลาดต้องตอบสนองด้วยความรวดเร็ว การตลาดดิจิทัลเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนการตลาดแบบดั้งเดิม เป็นการทำการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดและสื่อสารไปยังผู้บริโภคที่เจาะจงและตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

7 หลักในการทำ Digital marketing

7 หลักในการทำ Digital marketing

1.วิเคราะห์ตลาด หรือการทำ (Marketing Analytics)

Marketing Analytics คือการทำการตลาดผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะด้วยเครื่องมือใด หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ก็ตาม เราทำก็เพื่อเก็บข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสร้างความผูกพันกับสินค้าในระยะยาว การวิเคราะห์ตลาดยังมีข้อดีตรงที่ไม่ว่าคุณจะทำการตลาดแบบดั้งเดิมหรือแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาดนี้สามารถทำร่วมกันได้ แถมยังได้ประโยชน์มากกว่าการทำการตลาดแบบใดแบบหนึ่ง 

เนื่องจากเห็นภาพการเดินทางของลูกค้า หรือ Customer journey ในมุมที่ลึกขึ้นและเห็นพฤติกรรมของลูกค้าแทบทั้งหมด เช่น ที่ผ่านมาลูกค้าสนใจสินค้าอะไรของร้าน  ซื้อสินค้าผ่านช่องทางไหน จำนวนเท่าไหร่ ลงถึงช่วงเวลาอะไร ช่องทางการชำระเงิน เพศ รายได้ และอื่นๆฯ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ เมื่อถอดรหัสออกมา จะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าเดิม ไม่เพียงแค่วิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน แต่สามารถคาดการณ์แนวโน้มการทำธุรกิจ หรือดูว่าในอนาคตจะมีการผลิต คิดค้นสินค้าใดเพื่อมารองรับความต้องการในอนาคตได้อีกด้วย รวมถึงนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจที่จะมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย  และไม่ใช่ว่ารู้แค่ลูกค้าตัวเอง 

การวิเคราะห์ตลาดยังสามารถช่วยวิเคราะห์และประเมินคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย ท่องไว้เลยว่าการวิเคราะห์ตลาดจะทำให้รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง 

2.กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เพราะการตลาดแบบเดิมเป็นการบอกเล่าหรือเสนอขายสินค้าและบริการไปให้ผู้ซื้อ แต่เป็นแบบการสื่อสารออกไปฝ่ายเดียว คุณจะไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่คุณบอกออกไปนั้น มีใครรับสารของคุณบ้าง หรือสารนั้นไปถึงคนรับสารหรือไม่ แต่ Digital Marketing เป็นการสื่อสารที่สามารถกำหนดรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร เรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบมุ่งเป้าและหวังผล  

การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการทำ Digital Marketing เจาะจงลงไปในกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อฝ่ายขายตั้งไว้ว่าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ชิ้นนี้เป็นเครื่องสาอางที่ผลิตในไทยที่มีคุณภาพสูงมาก  ลูกค้าจึงต้องเป็นคนที่มีรายได้สูง ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงอาจผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารมีรายได้ต่อเดือนสูง  เป็นต้น เมื่อรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร คุณจะสื่อสารได้ตรงและผลิตเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

7 หลักในการทำ Digital marketing

3.การตลาดแบบหลากหลายหรือผสมผสานทุกช่องทาง (Omni-Channel Marketing) 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงการขายในยุคดิจิทัลอย่างหนึ่งคือลูกค้าซื้อสินค้าจากหลายหลายช่องทาง หรือก็คือลูกค้าได้มีประสบการณ์กับสินค้า หรือบริการนั้นผ่านหลายช่องทาง ดังนั้น หลักสำคัญในการทำ Digital Marketing คือการตลาดแบบหลากหลาย หรือผสมผสานทุกช่องทาง ที่เรียกกันว่า (Omni-Channel Marketing) สาเหตุหลักที่ต้องมีหลายช่องทางก็เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า การซื้อของหนึ่งชิ้นลูกค้าจะต้องสามารถซื้อได้ทั้งหน้าร้านแบบออฟไลน์ หรือจะเข้าเว็บไซต์และสั่งซื้อ กระทั่งในบางคืนลูกค้าอาจดูไลฟ์สดและสั่งซื้อสินค้าด้วยการซื้อผ่านการขายไลฟ์สดก็ได้ 

นอกจากนั้นการที่สินค้าหรือบริการสามารถปรากฏอยู่ในทุก ๆ การใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถจดจำสินค้า หรือแบรนด์สินค้านั้นได้ และหากต้องการซื้อสินค้าหรือบริการประเภทนั้น ๆ จะมีโอกาสสูงที่ลูกค้าเป้าหมายจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ยังอยู่ในความทรงจำของตัวเอง ดังนั้น การสร้างทุกช่องทางที่ร้านค้ามีและเชื่อมต่อกันแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีรอยต่อจะยิ่งเพิ่มประสบการณ์การซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นขึ้น

4. สร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ดึงดูดลูกค้า  หรือที่เรียกว่า Content marketing

ต้องไม่ลืมว่าเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลอะไรสักอย่าง สิ่งแรกที่พวกเขาจะทำคือการค้นหา การที่มีเว็บไซต์นำเสนอสินค้าหรือบริการแล้ว แต่เมื่อค้นหาแล้ว จาก search engine นั้น กลับไม่พบข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยากมีคู่ แต่ไม่มีแม่สื่อแม่ชัก เครื่องมือที่จะทำให้แม่สื่ออย่าง search engine นำพาเว็บไซต์ของคุณให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก ก็คือการทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ตรงตามอัลกอริทึ่มของ search engine โดยเฉพาะ google search engine หรือที่เรียกว่าการทำ SEO (search engine optimization)   ก็เพื่อให้ google ดึงเว็บไซต์ของคุณไปแสดงในหน้าแรกของการค้นหา และเมื่อลูกค้าเห็นก็จะนำไปสู่การคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ และเห็นสินค้าหรือบริการของคุณ และอาจต่อด้วยการเลือกซื้อสินค้าในที่สุด 

ในการสร้างเนื้อหาเพื่อทำการตลาดดิจิทัลเนื้อหาต้องมีสาระ แต่ก็ไม่ทิ้งความบันเทิง โดยเฉพาะเนื้อหาที่ดีต้องมีความสร้างสรรค์ ให้ข้อมูล ให้ความรู้ และความบันเทิง รวมถึงสามารถและเชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อทำพฤติกรรมบางอย่าง เช่น  ตัดสินใจซื้อ หรือกดติดตาม เป็นต้น โดยเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ google ชอบจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้อีกทาง

 

7 หลักในการทำ Digital marketing

5. การเลือกใช้สื่อ Social Media Marketing 

การทำ Digital Marketing ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคม เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ขยายช่องทาง การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การเลือกใช้สื่อ Social Media Marketing เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และทรงอิทธิพลอย่างหนึ่งทีเดียว การทำ Digital Marketing ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ร้านค้าสามารถอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตลอดเวลาและใช้งบประมาณน้อยกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบอื่น ๆ   

นอกจากนี้ การใช้ Social Media ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้รวดเร็ว เช่น ร้องเรียน ติชม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ดังนั้น การทำ Digital Marketing ผ่าน Social Media  จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

6. วิเคราะห์คู่แข่ง

หากรู้แต่เรา ไม่รู้เขา บางทีเราก็อาจพลาดโอกาสสำคัญไป การวิเคราะห์คู่แข่งจะนำไปใช้เพื่อการวางแผนและวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์คู่แข่งมองในมุมที่ว่าเขาใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดอะไร เขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ตรงไหน  บริหารจัดการหรือมีช่องทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร  นโยบายด้านการลงทุน และงบประมาณเป็นอย่างไร เป็นต้น  

การวิเคราะห์คู่แข่งจะทำให้คุณมองเห็นภาพ ณ ปัจจุบันของธุรกิจตัวเอง และทำให้มองเห็นตำแหน่งของธุรกิจคุณว่าอยู่ในจุดใด เป็นเส้นทางลัดในการพัฒนาธุรกิจด้วยการเปรียบเทียบคู่แข่ง การเรียนรู้คู่แข่งว่ารายไหนมี best practice อย่างไร ธุรกิจคุณก็อาจใช้รูปแบบนั้นมาประยุกต์ หรือปรับปรุงทำการตลาดดิจิทัลของตัวเองได้ ถือว่าเป็นการเรียนรู้คนอื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจคุณเอง

7. การปรับตัวให้ทันเท่านั้นจะอยู่รอด 

ในยุคที่ทุกอย่าง disrupt แบบไม่ทันตั้งตัว การรับมือและปรับตัวให้ทันกับกระแสที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นจะทำธุรกิจคุณรอด เพราะการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภค กระแสนิยม ความต้องการ หรือความชื่นชมในสินค้าและบริการต่าง ๆ ก็อาจเปลี่ยนแปลงไป  ช่องทางการซื้อขายที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ธุรกิจ และการทำการตลาดดิจิทัลจึงต้องมีการวางแผนเพื่อการปรับตัวที่ดีที่สุด ที่ไวที่สุด รวมถึงเพื่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก จากเดิมที่ขายผ่านแพลตฟอร์ม อีกไม่นานเมื่อโลกเข้าสู่ยุค metaverse ธุรกิจคุณอาจจะต้องใช้เทคโนโลยี AI และ AR, VR , MR เข้ามาช่วย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เติมยอดลูกค้าใหม่ ต้องรีบศึกษาหาความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 

 7 หลักสำคัญการทำ Digital Marketing นี้จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการนำพาธุรกิจคุณให้ทะยานไปสู่โอกาสการขายที่เพิ่มขึ้น และมีกลุ่มลูกค้าหน้าใหม่ ที่จะเข้ามามีประสบการณ์ร่วมในธุรกิจคุณ