Marketing 5.0 ในบริษัทขนาดใหญ่

Marketing 5.0 ในบริษัทขนาดใหญ่

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท. เป็นบริษัทพลังงานของไทยที่ยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ “Triple Bottom Line” ซึ่งเน้นความสำคัญของการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงิน ปตท. ได้ดำเนินแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหลายประการ เช่น การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ความมุ่งมั่นของ ปตท. ต่อความยั่งยืนสะท้อนให้เห็นในข้อความทางการตลาดและช่วยสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความภักดีของลูกค้า

กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มบริษัทค้าปลีกของไทยที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กลุ่มเซ็นทรัลได้ออกโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” เชิญชวนให้ลูกค้าบริจาคเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านที่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในท้องถิ่น กลุ่มเซ็นทรัลยังได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานและลดของเสียในร้านค้าและคลังสินค้า ความคิดริเริ่มเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมผ่านแคมเปญการตลาดของกลุ่มเซ็นทรัลและช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทในฐานะผู้ค้าปลีกที่รับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปเป็นบริษัทร้านอาหารไทยที่ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและการมีสุขภาพที่ดี ตัวอย่างเช่น ไมเนอร์ ฟู้ดได้เปิดตัวโครงการ “วันจันทร์สีเขียว” ที่สนับสนุนให้ลูกค้ารับประทานอาหารมังสวิรัติสัปดาห์ละครั้งเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไมเนอร์ ฟู้ดยังได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อลดขยะอาหารและส่งเสริมแนวปฏิบัติในการจัดหาอย่างยั่งยืน ความคิดริเริ่มเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมผ่านแคมเปญการตลาดของไมเนอร์ ฟู้ด และช่วยให้บริษัทแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมร้านอาหารที่มีผู้คนหนาแน่น

โดยรวมแล้ว บริษัทไทยเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำหลักการการตลาด 5.0 มาใช้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ความคิดริเริ่มเหล่านี้ไม่เพียงช่วยสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความภักดีของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Marketing 5.0 ในบริษัท SMEs

Marketing 5.0 ในบริษัท SMEs

TakTai

TakTai https://www.taktaibrand.com/ เป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นสไตล์มินิมอลจากวัตถุดิบในท้องถิ่น แบรนด์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน การพัฒนาชุมชน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการส่งข้อความทางการตลาด TakTai ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมโดยการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่น แบรนด์ยังส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโซเชียลมีเดียและกิจกรรมชุมชน TakTai นำหลักการตลาด 5.0 มาใช้เพื่อสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความภักดีของลูกค้าโดยเน้นย้ำถึงคุณค่า แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

TakeMeTour

TakeMeTour https://www.takemetour.com/ เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย TakeMeTour มุ่งเน้นที่การสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยกลยุทธ์ทางการตลาดของ TakeMeTour เน้นที่คุณค่าของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการรักษาประสบการณ์แบบไทยดั้งเดิม

โดยรวมแล้ว บริษัทขนาดเล็กเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าหลักการของการตลาด 5.0 สามารถนำไปใช้กับธุรกิจทุกขนาด และสามารถช่วยสร้างความแตกต่างในตลาดได้ด้วยการเน้นย้ำถึงคุณค่าของพวกเขา สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า นำแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้ และส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและจริยธรรม