การนำ Personal data ไปใช้ตามกฎหมาย PDPA เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ล้วนต้องการฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาและต่อยอด พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และรายละเอียดให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด หรือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเต็มรูปแบบและเป็นทางการ และก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญขององค์กรและธุรกิจต่างๆ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย PDPA บทความนี้จะแนะนำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกฏหมาย PDPA ตามแนวทางที่ถูกต้องและตรงมาตรฐานที่สุด 

กฎหมาย PDPA คืออะไร?

กฎหมาย PDPA กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เนื่องจากความรวดเร็วของยุคออนไลน์ ที่โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงได้อย่างสะดวก ไม่ใช่แค่การใช้งานด้านต่างๆ แต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึง Personal data หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การทำการตลาดหรือศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเมื่อมีการเข้าถึงที่มากเกินไป ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสร้างผลกระทบ ความเดือดร้อน ความเสียหาย และความรำคาญให้แก่เจ้าของข้อมูล

นั่นเองจึงทำให้ต้องมีกฎหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ที่เป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับการยินยอมและอนุญาตไปใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น การได้รับข้อความหรือโทรศัพท์ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากที่ไหน แต่มีการโทรและส่งข้อความเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ โดยการมาของกฎหมาย PDPA จะสามารถช่วยจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

การนำ Personal data ไปใช้ตามกฎหมาย PDPA

การนำ Personal data ไปใช้ตามกฎหมาย PDPA

การนำ Personal data ไปใช้อย่างมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญของกฎหมาย PDPA ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุม คุ้มครอง และรักษาสิทธิเหล่านี้ ไม่ให้ถูกละเมิด อย่างไรก็ตาม ในองค์กรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ Personal data สำหรับการทำงานและประเมินผล การทำธุรกิจ การทำการตลาด และด้วยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์กรก็ยิ่งต้องเร่งทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างมาก 

  • ทำเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และ Personal data ให้แก่องค์กร

กฎหมาย PDPA ไม่ได้จำกัดแค่เพียงฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขายเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่พนักงานและทุกคนภายในองค์กร ต้องทำความเข้าใจโดยเริ่มต้นเจ้าขององค์กรหรือผู้ประกอบการจะต้องสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้ให้แก่บุคคลภายในให้ครบถ้วน รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับความสำคัญของ Personal data เพื่อที่จะทุกฝ่ายจะสามารถทำงานกันได้อย่างเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ ความสำคัญ ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

  • จัดตั้งฝ่ายทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA 

กฎหมาย PDPA ไม่ใช่เรื่องที่เล็ก เพราะ Personal data เป็นฐานสำคัญสำหรับการทำธุรกิจต้องมีการจัดการ เตรียมพร้อม และควบคุมเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้ออกมามีมาตรฐานและตรงตามที่กฏหมายระบุไว้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ประกอบการและธุรกิจ จึงควรจัดตั้งฝ่ายทำงานที่เกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าวโดยตรง 

  • รูปแบบของหน้า Privacy Policy ที่ถูกต้อง

Privacy Policy เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ตามกฎหมาย PDPA เจ้าของแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องจัดการอย่างถูกต้อง ศึกษาเกี่ยวกับ Privacy Policy เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงค์และแจ้งเพื่อขอความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ดังนั้น การทำ Privacy Policy จึงต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุด ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ครบถ้วน การแถลงที่ถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร

  • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Processor ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีr

Data Processor หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นบุคคลและระบบสำหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามคำสั่งหรือภายในนามของผู้ควบคุม โดยจะมีให้เลือกทั้ง Data Processor ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ แต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือกว่านั้น ก็คือการใช้ Personal data หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการจัดเก็บที่รักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจ เว็บไซต์ แพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจะต้องศึกษาอย่างละเอียด เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้มากที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพ

การนำ Personal data ไปใช้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA

บทส่งท้าย

กฎหมาย PDPA เป็นข้อบังคับสำหรับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด การไม่ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็มีโทษที่พึงได้รับตามกฎหมายเช่นเดียวกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กร ทุกแพลตฟอร์มจะต้องศึกษารายละเอียดพร้อมเตรียมตัวให้ดี หมั่นทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างข้อมูลส่วนตัว การนำ PDPA ไปใช้อย่างไรจึงถูกต้อง 

และนี่ก็เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับการนำ Personal data ไปใช้อย่างมืออาชีพ ที่จะช่วยให้คุณมีเคล็ดลับในการเตรียมความพร้อม การสร้างแบบแผนที่ดีให้แก่องค์กรและธุรกิจเพื่อรักษามาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูล