B2C (Business to Customer)

คือ การค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้า การทำ E-commerce ช่วยในการขายของไปยังลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับแบรนด์ได้โดยตรง

B2B (Business to Business)

คือ การค้าระหว่างบริษัท หรือธุรกิจด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัสดุ การซื้อเพื่อนำไปขายปลีก (ยี่ปั๊ว) โดยมาจะซื้อเป็นล็อตและมีขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า

B2B2C (Business to Business to Customer)

คือการทำธุรกิจผ่านตัวกลางเพื่อไปถึงลูกค้าที่ต้องการ อย่างเช่นการขายผ่าน marketplace อาทิ Lazada Shopee ที่บริษัทต้องเข้าไปลงทะเบียนใน platform ก่อน ถึงจะสามารถขายสินค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อใน platform นั้น ๆ ได้

B2G (Business to Government)

คือการค้าระหว่างบริษัทที่เป็นเอกชนกับภาครัฐ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ