ทักษะสำคัญในการทำงานในอนาคตที่คนต้องมีสำหรับ “Future of Work”

McKinsey บริษัทที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจชั้นนำของโลก ได้สำรวจคนกว่า 18,000 คนจาก 15 ประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “Future Skill” หรือทักษะในอนาคตที่คนต้องมีเพื่อ “Future of Work” สรุปได้ว่า ถ้าจะอยู่รอดในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง งที่ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าทักษะมนุษย์ที่จำเป็นต้องมี องค์ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ภาวะผู้นำในตัวเอง และความรู้ ความสามารถในเรื่องดิจิทัล

Read More