Marketing Cloud ของ Salesforce เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับจัดการแคมเปญการตลาดและสร้างลีด (Lead) สำหรับธุรกิจของคุณ หากคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Marketing Cloud ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วละก็ คุณและทีมการตลาดของคุณจะสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการลีด ปรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำการตลาดแบบอัตโนมัตื และรอรับข้อมูลเชิงลึกที่ระบบจะช่วยวิเคราะห์ตาม KPIs ที่ได้ตั้งค่าไว้ในแดชบอร์ด (Dashboard) หรือจะเซฟออกมาเพื่อวิเคราะห์เชิงลึกเองก็ได้แล้วแต่ความถนัด ซึ่งการทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ เพิ่มโอกาสในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่จากแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีหลักบางประการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วย Marketing Cloud ของ Salesforce

Marketing Cloud ของ Salesforce กับโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดด้วย Marketing Cloud ของ Salesforce คือการใช้รูปแบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นการให้คะแนนแต่ละลีดตามระดับความมีส่วนร่วม (Engagement) และ โอกาสในการซื้อซึ่งดูเทียบจากโปรไฟล์ลีดกับลูกค้าที่มี เมื่อให้คะแนนลีดหรือลูกค้าเป้าหมายแล้วทีมการตลาดสามารถทำแคมเปญในการเพิ่มความสัมพันธ์ และแคมเปญกระตุ้นให้เกิดการซื้อครั้งแรก หรือการซื้อซ้ำจากพฤติกรรมก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปรับแต่งแคมเปญการตลาดของคุณด้วย Journey Builder

Journey Builder ของ Salesforce ช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดส่วนบุคคล (Personalization) ที่ปรับให้เหมาะกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแต่ละราย ด้วยเป็นการใช้ข้อมูลลูกค้าทั้งจาก Marketing Cloud และ Sales Cloud ของ Salesforce คุณสามารถสร้างแคมเปญและนำเสนอไปตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อที่มากยิ่งขึ้น

ปรับกระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

Marketing Cloud ของ Salesforce ทำให้กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Marketing Cloud ของ Salesforce มีระบบ Marketing automation ที่สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ต้องการได้ ซึ่งคุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการสร้างขั้นตอนในการติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแคมเปญอีเมล (eDM) อัตโนมัติที่ส่งเนื้อหาตามพฤติกรรมของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือขั้นตอนในกระบวนการซื้อ อาทิ การทำ retargeting campaign ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เคยกดดูรายละเอียดสินค้าชิ้นนั้น หรือการทำอีเมล์แจ้งโปรโมชั่นสำหรับสินค้าที่ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าแล้วยังไม่ได้จ่ายเงิน เป็นต้น นอกจากจุดประสงค์ด้านการขายแล้ว ระบบ Marketing automation ยังสามารถตั้งค่าในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือลูกค้าของคุณเพื่อแจ้งข่าวสารใหม่ ๆ เกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือแม้กระทั่งการทำเสนอโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้าอีกด้วย การติดตามลูกค้าเป้าหมายทั้งใหม่ และเก่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ฐานลูกค้าของธุรกิจของคุณ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวระหว่างลูกค้ากับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

วัดผลและวิเคราะห์แคมเปญการตลาดด้วย Marketing cloud

วัดผลและวิเคราะห์แคมเปญการตลาดของคุณด้วย Marketing Cloud

แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้การวางแผนและการทำการตลาดนั้นคือการวัดผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำการตลาดแต่ละครั้ง Marketing Cloud ของ Salesforce มีความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งค่าให้ดูง่าย ๆ ในรูปแบบแดชบอร์ด หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาวิเคราะห์เองก็ได้

ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดแต่ละครั้ง ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง และระบุผลลัพท์ที่ดีที่ควรทำต่อ รวมทั้ง KPIs อื่น ๆ ที่มี ไม่ว่าจะเป็น อัตราการคลิกผ่าน (Click through rate) อัตราการมีส่วนร่วม (Engagement rate) และอัตราการซื้อ (Conversion rate)

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้ทั้งหมดจะช่วยให้นักการตลาดสามารถสร้างความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ ของแบรนด์ และนำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยแคมเปญ และช่องทางที่เหมาะสมที่สุด เพื่อผลลัทธืที่ดีที่สุด

สรุป Marketing Cloud ของ Salesforce

Marketing Cloud ของ Salesforce มีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานการตลาดของคุณ เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดการลีด การกำหนดคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ใช้แบบฟอร์มการจับลูกค้าเป้าหมาย ปรับแต่งแคมเปญการตลาดของคุณด้วย Journey Builder ทำให้กระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ และวัดผลและวิเคราะห์แคมเปญการตลาดของคุณ Marketing Cloud ของ Salesforce จะช่วยคุณ และทีมการตลาดของคุณเพิ่มศักยภาพในการทำแคมเปญได้สูงสุดและกระตุ้นการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น