การเลือกระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่เหมาะสมอาจเป็นงานที่น่ากังวลสำหรับทุกธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องระบุคุณลักษณะ (Feature) และฟังก์ชัน (Function) การทำงานที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการเลือกและใช้ระบบ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ระบุความต้องการทางธุรกิจที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ CRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนแรกในการเลือกระบบ CRM คือการระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณให้ได้ ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:

 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณคืออะไร?
 • อะไรคือปัญหาและความท้าทายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบันของคุณ?
 • คุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการในระบบ CRM คืออะไร
 • งบประมาณของคุณสำหรับระบบ CRM คือเท่าไหร่?

หลังจากตอบคำถามเหล่านี้เสร็จ คุณจะสามารถสร้างรายการข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหรับการเลือกระบบ CRM ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพื่อนำไปใช้ประเมินระบบในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินระบบ CRM ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

ขั้นตอนที่ 2: ประเมินระบบ CRM ต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินระบบ CRM ต่างๆ ตามความต้องการและหลักเกณฑ์ของคุณ ในปัจจุบันมีระบบ CRM มากมายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM ที่พัฒนาโดยคนไทย อาทิ ChocoCRM หรือระบบ CRM ระดับโลกอย่าง Salesforce, Hubspot, Microsoft Dynamics และ ZOHO ซึ่งยังไม่รวมถึงระบบ CRM น้องใหม่ที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แล้วธุรกิจจะเลือก CRM อย่างไรดี

ในขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่ารายการความต้องการทางธุรกิจที่คุณได้ลิสต์ไว้จากขั้นตอนที่ 1 นั้นจะช่วยคัดกรองระบบ CRM ที่ไม่ตรงกับเป้าหมาย และความต้องการขององค์กรออกไป

โดยการประเมินว่าจะใช้ระบบ CRM ใด ให้พิจารณาปัจจัยขั้นต้นต่อไปนี้:

 • คุณสมบัติและฟังก์ชัน: ระบบ CRM มีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่คุณต้องการหรือไม่ (เทียบกับรายการที่ทำไว้ในขั้นตอนที่ 1)
 • ความยากง่ายในการใช้งาน: ระบบ CRM ใช้งานง่ายหรือไม่
 • ความสามารถในการปรับแต่ง: สามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางธุรกิจของคุณได้หรือไม่
 • การบูรณาการ (integration): ระบบ CRM สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่ได้หรือไม่
 • การขยายขนาด (Scalability) : ระบบ CRM สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 ใช้งานระบบ CRM ที่เลือกไว้

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ระบบ CRM

เมื่อคุณเลือกระบบ CRM ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาบูรณาการ ตั้งค่า และใช้งานระบบ CRM ที่เลือกมากันเลย ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติง่าย ๆ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการนำระบบ CRM ไปใช้ ดังนี้

 • กำหนดกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณ: ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM ให้กำหนดกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกัน
 • ปรับแต่งระบบ CRM: ปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจคุณ สิ่งนี้จะช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำหรับกระบวนการทางธุรกิจและเวิร์กโฟลว์ของคุณ
 • ผสานรวมกับซอฟต์แวร์และเครื่องมืออื่นๆ: ผสานรวมระบบ CRM กับซอฟต์แวร์และเครื่องมืออื่นๆ ที่ธุรกิจคุณใช้อยู่ อาทิเช่น ระบบ Marketing Automation ระบบ Data Management ระบบ Call Center เป็นต้น
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ CRM เพื่อระบุส่วนที่ควรปรับปรุงและโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ฝึกอบรมทีมของคุณ: ให้การฝึกอบรมแก่ทีมงานของคุณเกี่ยวกับวิธีใช้ระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจความสามารถของระบบและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณจะสามารถนำระบบ CRM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

โดยสรุปแล้ว

การเลือกและใช้ระบบ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีการประเมินและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณ ด้วยการระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณ ประเมินระบบ CRM ต่างๆ และนำระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้