Cloud ทำงานอย่างไร และสำคัญอย่างไรกับโลกธุรกิจในยุค Digital Transformation  เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยไม่น้อย ในยุคแห่งการสื่อสารและดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระ มีสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอ ก็คือระบบคลาวด์ บริการและการใช้งานด้านต่างๆ ที่ทุกคนต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริการ Cloud เป็นจำนวนมาก จริงๆ แล้วระบบ Cloud เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับเรามากกว่าที่คิด และไม่ได้จำกัดแค่เพียงการให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์บนอินเตอร์เน็ตอีกด้วย 

Cloud เป็นบริการที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล รวมถึงระบบการทำงาน ผ่านทางออนไลน์ที่สามารถจัดการได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อสร้างความสะดวก ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน และติดตั้งได้ง่าย โดยจุดเด่นของ Cloud ทำให้กลายเป็นส่วนสำคัญของโลกดิจิทัลที่จะช่วยจัดการทุกอย่างได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว โดยบทความนี้จะช่วยเป็นแนวทางและพื้นฐานสำคัญให้แก่คุณ สำหรับการใช้ Cloud ที่มากไปด้วยประโยชน์ต่อธุรกิจ

Cloud คืออะไร ความหมายของระบบคลาวด์

เนื่องจากการพูดถึงของระบบ Cloud อย่างแพร่หลาย ซึ่งต้องบอกเลยว่าแท้จริงแล้ว Cloud ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น และยังมากไปด้วยประโยชน์ด้านการใช้งาน ไม่ได้มีแค่เพียงบริการสำหรับรับฝากไฟล์เช่น iCloud หรือ Google drive และอื่นๆ ที่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่ง ของบริการ Cloud เท่านั้น

คลาวด์จะให้บริการที่กว้างและหลากหลาย โดย คลาวด์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานของผู้ใช้แบบครบวงจร เปิดให้บริการทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล, ระบบซอฟต์แวร์เฉพาะด้านขององค์กรและธุรกิจ, การติดตั้งฐานข้อมูล รวมถึงเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น โดยการทำงานของคลาวด์ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน แต่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนั่นเอง 

คลาวด์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการอย่างครอบคลุมเพื่อสำหรับการจัดเก็บข้อมูล, การทำงานในด้านเครือข่าย, การประมวลผล รวมถึงระบบการทำงานผ่านออนไลน์ของผู้ใช้บริการ โดย Cloud Computing จะเป็นการใช้ระบบการทำงานซอฟแวร์ รวมถึงบริการอื่นๆ จากเครือข่ายผู้ให้บริการ ผ่านทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อที่จะทำงานตามรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างดีที่สุด

ปัจจุบันสามารถใช้บริการคลาวด์ได้ทั้งในรูปแบบฟรีและแบบเสียเงิน ในการเสียเงินจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานที่ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยคลาวด์สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค การใช้งานผ่านทางระบบบราวเซอร์ และอื่นๆ 

Cloud ทำงานอย่างไร

Cloud ทำงานอย่างไร และหลักการทำงานของ Cloud 

Cloud ทำงานอย่างไร คลาวด์ ถูกเรียกในชื่อภาษาไทยว่าการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ตามความหมายของชื่อเต็ม คือ Cloud Computing เป็นศูนย์บริการการจัดเก็บข้อมูลและกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เปิดให้บริการใดบริการหนึ่งแก่ผู้ใช้งาน ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างในการทำงานขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรพร้อมทั้งการทำงานที่เชื่อมต่อได้อย่างอิสระ แม้จะอยู่ในระยะไกล รวมถึงผู้ใช้งานที่สามารถปรับขนาดการทำงานที่ต้องการได้ กล่าวได้ว่า Cloud เป็นบริการสำหรับการให้ใช้และเช่าระบบทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับการใช้ทำงาน โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนซื้อระบบซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์เอง ไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลและวางระบบของเครือข่าย 

 

Cloud ทำงานอย่างไร : รูปแบบในการทำงานของ Cloud 

ในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าใช้งานและเชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud ได้อย่างอิสระ โดยหลักการทำงานที่ง่าย ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

1.Software as a Service (SaaS)

เป็นระบบสำหรับการเช่าและให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ ผ่านการจัดการและประมวลผลโดยผู้ให้บริการ และผู้ใช้งานสามารถที่จะเรียกใช้ Cloud ได้อย่างอิสระทุกเมื่อที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Google Docs จาก Gmail 

2. Platform as a Service (PaaS)

เป็นบริการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชั่นที่จะมีการจัดการให้คุณอย่างครบถ้วน เป็นบริการสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ ที่ทางระบบจะเปิดพื้นที่ให้ทางนักพัฒนาได้เข้าไปสร้างสรรค์ระบบของตนเองได้ตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Azure, Google App Engine เป็นต้น 

3. Infrastructure as a Service (IaaS)

เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือไอที เพื่อรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์และอปพลิเคชั่น เช่น ระบบเสมือน, ระบบการจัดเก็บข้อมูล, ระบบเครือข่ายและการประมวลผล โดยบริการนี้จะจัดการให้แก่องค์กรอย่างครบครัน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้อย่างเหมาะสมในระบบไอทีและขยายได้ 

 

รู้จักโลกธุรกิจยุค Digital Transformation 

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งของโลกธุรกิจในปัจจุบัน สำหรับ Digital Transformation กระบวนการที่นำ Digital Technology เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาเป็นใช้เข้ากับระบบการทำงานในทุกส่วนขององค์กรและธุรกิจ เพื่อที่จะครอบคลุม ปรับเปลี่ยนและสร้างรากฐานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรได้มีกลยุทธ์ทางดิจิทัลสำหรับการก้าวทันโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Digital Transformation เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ป้องกันการ Digital Disruption 

Digital Transformation กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับโลกธุรกิจอย่างมาก องค์กรที่เลือกใช้ระบบ Digital Transformation เข้ามาปรับกับส่วนขององค์กรจะช่วยให้มียอดขายที่เพิ่มสูงและสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและทันสมัยให้แก่กลุ่มลูกค้า ซึ่งนั่นจะทำให้เกิดความผูกพันและความประทับใจจนกลายเป็นความยั่งยืนที่สานต่อในอนาคต 

นอกจากนี้การทำ Digital Transformation ยังช่วยให้องค์กรสามารถจเห็นถึงฐานข้อมูลเชิงลึกที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการและเข้าใจลูกค้าได้มากกว่าเดิม ตลอดจนการช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจ ปรับตัวต่อการแข่งขันในโลกปัจจุบัน 

 

Cloud สำคัญอย่างไรกับโลกธุรกิจในยุค Digital Transformation

จะเห็นได้ว่า Digital Transformation เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นก็คือระบบ Cloud ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนและการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยมีประโยชน์ที่ควรรู้ ต่อไปนี้

1.ขยายพื้นที่ได้อยู่เสมอ ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตให้องค์กร

เพื่อธุรกิจเติบโตและการรองรับการขยายที่มีประสิทธิภาพ Cloud จึงเข้ามาเป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับการให้บริการที่ยืดหยุ่น คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล ขยายพื้นที่ได้อย่างอิสระและครอบคลุม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่คุณจะมีแหล่งสำหรับการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

2. ประหยัดต้นทุนและควบคุมงบประมาณ

แน่นอนว่าในโลกของธุรกิจ เรื่องของการลงทุนในอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่การมีอยู่ของ Cloud ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะช่วยควบคุมงบประมาณและต้นทุนให้แก่เจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดต้นทุนในการปรับปรุง การดูแลรักษา ค่าซ่อมแซม การซื้ออุปกรณ์นั้นๆ ทั้งในด้านของค่าใช้จ่ายแรงงานและฮารด์แวร์

3. การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

จุดเด่นที่ทำให้ Cloud สำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร คือเรื่องของการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี การจัดเก็บผ่านทางระบบคลาวด์จะดำเนินการแบบอัตโนมัติและยังมีบริการในการ Backup ข้อมูลอีกด้วย 

4. การรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม

การจัดเก็บข้อมูลและระบบต่างๆ ที่มีความสำคัญไว้ในอุปกรณ์ที่จับต้องได้หรือฮาร์ดแวร์อาจจะดูเหมือนปลอดภัยกว่า แต่ต้องบอกเลยว่าการใช้งานผ่าน Cloud คุณจะได้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการได้อย่างยอดเยี่ยม ข้อมูลทุกอย่างของ Cloud จะมีการดำเนินการผ่านการเข้าถึงรหัสผ่านที่รัดกุมและคำนึงถึงการปกป้องที่มีคุณภาพไว้เป็นหลัก

 

บทส่งท้าย 

และนี่ก็เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับ Cloud ความหมายและการทำงาน รวมถึงความสำคัญในยุคของ Digital Transformation ที่เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ