เข้าใจลูกค้า ด้วย AI Sondhana Social Monitoring Tools

การทำการตลาดให้ตรงใจกลุ่มลูกค้า ฟังดูเหมือนง่าย ๆ แต่ไม่ง่ายเลย นั่นเพราะว่า...

Read More