กฎหมาย PDPA คืออะไร และสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำเพื่อใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

PDPA คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นกฎหมายสำหรับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค

Read More