ทำอย่างไรเมื่อใช้ 3rd party tracking ไม่ได้ พร้อมวิธีรับมือการจะสายเกินแก้

ทำอย่างไรเมื่อใช้ 3rd party tracking ไม่ได้ 1.ศึกษา Google Tag Manager 2.เตรียมระบบรองรับ PDPA 3. ศึกษานโยบายของแต่ละ marketplace

Read More