SEO คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจในยุค IT

SEO หรือ search engine optimization คือหนึ่งในวิธีการที่จะมาช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของ search engine ยิ่งเว็บไซต์ไหนเข้าเกณฑ์ของ google ที่สุดและมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาทำการค้นหาเว็บไซต์นั้นๆ ความสำคัญของการตลาดแบบ SEO คือเป็นหนึ่งช่องทางสร้างโอกาสกระตุ้นและเพิ่มยอดขายได้

Read More