การนำ Personal data ไปใช้ตามกฎหมาย PDPA อย่างมืออาชีพ

การนำ Personal data ไปใช้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามกฎหมายสร้างมาตรฐานให้แก่องค์กร โดยเน้นความปลอดภัยและการจัดเก็บที่รักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูล

Read More