มัดรวมคำศัพท์วัดผลการตลาดที่ต้องรู้ CTR, CR, CPA, และ CAC

CTR หรือ Clickthrough Rate อัตราการคลิกผ่านจากการมองเห็น เป็นการหาว่าถ้ามีคน 100 เห็นโฆษณา...

Read More