Marketing 5.0 หรือการตลาด 5.0

เป็นคำที่คิดค้นโดย Philip Kotler ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับโลก ซึ่งการตลาด 5.0 หมายถึงอีกขั้นหนึ่งของการตลาดหลังการปฏิวัติดิจิทัล (Marketing 4.0) การตลาด 5.0 จะเน้นเรื่องของการอยู่รวมกันของเทคโนโลยีและคน โดยดูที่การตลาดจะสามารถช่วยธุรกิจสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าได้อย่างไร

การตลาด 5.0 ตระหนักดีว่าลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น แต่เป็นคนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกัน

มีการให้คุณค่าในสิ่งของแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นที่ธุรกิจจะต้องเข้าใจและตอบสนองค่านิยมและความเชื่อเหล่านี้ของผู้บริโภค และใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก

นอกจากนั้น การตลาด 5.0 ยังให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้นสำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมายและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น

โดยรวมแล้ว การตลาด 5.0

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแนวทางการตลาดแบบองค์รวมและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยอีกด้วย

ตัวอย่างเคสสำหรับการตลาด 5.0 (Marketing 5.0 case study)

ตัวอย่างเคสสำหรับการตลาด 5.0 (Marketing 5.0 case study)

The Body Shop แบรนด์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก เป็นเคสตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่เริ่มมีการประยุกต์ใช้งาน Marketing 5.0 The Body Shop ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืนเสมอมา และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับพันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่

The Body Shop ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพื่อเปิดตัวแคมเปญระดับโลกชื่อ “Enrich not Exploit” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการเสริมพลังชุมชนทั่วโลก แคมเปญนี้รวมถึงความมุ่งมั่นในการจัดหาส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม เช่นเดียวกับคำมั่นสัญญาที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

แคมเปญ Enrich not Exploit เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ Marketing 5.0 ที่ใช้งานจริง เนื่องจากเน้นที่แนวคิดในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ The Body Shop เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อค่านิยมและพันธกิจขององค์กร

แคมเปญ Enrich not Exploit ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ The Body Shop โดยช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และความภักดีในกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดที่มีผู้แข่งขันจำนวนมาก

โดยรวมแล้ว แคมเปญ Enrich not Exploit ของ The Body Shop เป็นตัวอย่างที่ดีของ Marketing 5.0 ที่ใช้งานจริง แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ สามารถใช้การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร และแสดงให้เห็นว่าแนวทางนี้สามารถช่วยสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวได้อย่างไร

SMEs สามารถประยุกต์ใช้ Marketing 5.0 ได้อย่างไร

SMEs สามารถประยุกต์ใช้ การตลาด 5.0 ได้อย่างไร

SMEs หรือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถใช้หลักการการตลาด 5.0 ในกลยุทธ์ทางการตลาดของตนได้ ไม่ว่าจะเป็น

เน้นคุณค่าและพันธกิจขององค์กร

บริษัทขนาดเล็ก ย่อมมีเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันในการเริ่มต้นทำธุุรกิจและสิ่งที่คุณรวมถึงองค์กรคาดหวังไว้ คุณสามารถเน้นคุณค่าและพันธกิจของคุณในข้อความทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น

เน้นการสร้างความสัมพันธ์

การตลาด 5.0 เน้นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ในฐานะบริษัทขนาดเล็ก คุณมีข้อได้เปรียบในการติดต่อกับลูกค้าในระดับที่เป็นส่วนตัวมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ พยายามมีส่วนร่วมกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย ตอบกลับคำติชมและคำถามของพวกเขา และปรับแต่งการสื่อสารของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยืนยาวกับลูกค้าของคุณ

นำแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืนมาใช้

แม้แต่บริษัทขนาดเล็กก็สามารถสร้างความแตกต่างได้โดยใช้แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน เช่น การลดของเสีย การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นความพยายามด้านความยั่งยืนของคุณในข้อความทางการตลาดเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้น

เป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน

มองหาโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีค่านิยมและพันธกิจเดียวกันกับคุณ ซึ่งอาจผ่านแคมเปญการตลาดร่วม การสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศล ด้วยการทำงานร่วมกัน คุณสามารถขยายข้อความของคุณและสร้างผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นได้

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งการตลาดของคุณ

การตลาด 5.0 เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและมีความหมายมากขึ้นสำหรับลูกค้า มองหาวิธีการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น และสร้างแคมเปญการตลาดที่กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับพวกเขา

สรุปการทำ การตลาด 5.0 (Marketing 5.0) สำหรับ SMEs

การตลาด 5.0 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำการตลาด ซึ่งบริษัทขนาดเล็กสามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยการเน้นย้ำถึงคุณค่าในสิ่งที่ทำ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ใช้แนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน ร่วมมือกับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งการตลาดให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย